Vítejte na našem webu

Náš dívčí oddíl působí ve středisku Junáka Kuřim.
V současné době registrují dívčí družiny Veverky a Ještěrky 3 rangers, 12 skautek a 8 světlušek. Další naše členky navštěvují koedukované družiny Háďat, Delfínů, Medvědů a Ježků, takže dohromady je
v našem středisku kolem 50 děvčat. Schůzky má každá družina pravidelně jedenkrát za týden v naší střediskové klubovně. Několikrát do roka pořádáme výpravy a jiné akce (rukodělky apod.), v létě jezdíme na čtrnáctidenní tábor s naším střediskem.

 

Na tomto webu bychom chtěly mimo jiné prezentovat svoji činnost a podělit se s vámi o naše zážitky.