Informace o nás

 

 Náš oddíl patří pod středisko Junáka Kuřim. V současné době registrují dívčí družiny Veverky a Ještěrky 3 rangers, 12 skautek a 8 světlušek. Další naše členky navštěvují koedukované družiny Háďat, Delfínů, Medvědů a Ježků, takže dohromady je v našem středisku kolem 50 děvčat. Každá družina se schází jedenkrát za týden na naší střediskové klubovně. Během roku jezdíme na výpravy, na skautské závody a v létě na tábor našeho střediska. Mezi další pravidelné akce patří oslava Dne sesterství nebo Betlémské světlo.