Putování po Transsibiřské magistrále

18.02.2012 10:37

Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční trať na světě, hlavní dopravní tepna napříč Ruskem, probíhající v délce 9 288 km z Moskvy do Vladivostoku.

S rozvojem dálnovýchodních oblastí ruské říše, zvláště po založení přístavu Vladivostok, majícího zajistit kontrolu nad pobřežím Tichého oceánu, v roce 1860, vyvstala kolem roku 1880 potřeba lepšího a rychlejšího dopravního spojení s evropskou částí Ruska.

Roku 1891 byl tedy zahájen ambiciózní plán na propojení celé Sibiře pomocí železniční trati; stavělo se od obou konců a pokračovalo se ke středu. Tam, kam dorazila trať, vznikala nová města. Některá sice rychle zanikla, ale jiná, jako např. Novosibirsk, se stala velkoměsty.

Více informací o tom, jak vypadá a k čemu slouží tato magistrála nejdete například na https://cs.wikipedia.org/wiki/Transsibi%C5%99sk%C3%A1_magistr%C3%A1la.

—————

Zpět